Питання з використання сайту ЦДН

Про дистанційний супровід

Реєстрація на сайті

Аутентифікація - вхід до сайту

Налаштування профіля реєстрації

Будова сторінки сайту

Мова інтерфейсу сайту

Як обрати дистанційний курс?

Питання з розробки курсів

Створення основи курсу

Типи курсів та їх поєднання

Структура курсу 

Режим редагування

Загальне налаштування курсу

Налаштування Обміну повідомленнями та Коментування

Кодове слово до курсу

Зміна назви тем в курсі

Додавання елемента ЗАВДАННЯ

Додавання матеріалу поданого в файлі .DOC, .PDF

Додавання елементу тестового контролю

Проведення тестового контролю

Додавання тестового контролю

Перегляд записаних до курсу студентів

Підрахування балів студента

Результати проходження курсу

УВАГА! Ми бажаємо зробити використання ресурсу ЦДН зручним і комфортним. Якщо серед найчастіше задаваних питань Ви не знайшли відповіді, напишіть нам (baa.cdn@gmail.com), і ми із радістю допоможемо Вам.

Питання з використання сайту ЦДН

Про дистанційне супроводження дисциплін

Оновлено: 11.05.16 
<<до змісту

Дистанці́йне навча́ння — сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій від тих, хто навчає (викладачів), до тих, хто навчається (студентів). Застосовується під час підготовки у ВНЗ. Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання студентам можливості самостійного освоєння матеріалу, консультаційний супровід у процесі навчання, контроль за виконанням завдань. Дає змогу навчатися на відстані, за відсутністю викладача.

Однак в університеті використання дистанційних технологій мають свої особливості. Відповідно до поєднання усіх форм навчання визначено первинні загальні вимоги:

1. Дистанційні технології використовуються:

 • для подання завдань та супроводження навчального процесу всіх форм навчання;
 • відповідно до графіку навчального процесу денної форми навчання, який визначається за наказом по університету для поточного навчального року. Всі форми навчання, які вивчають окрему дисципліну, дотримуються загального графіку. 

2. Навчальна програма курсу визначає тематичний розподіл матеріалу, який розподіляється на декілька частин. Розподілена на частини вивчення в декілької семестрах. Повинна забезпечувати повне охоплення матеріалу і не повинна залежати від індивідуального навантаження викладача.

3. Робоча програма курсу описує курс, його структуру, тематику теоретично-практичних і самостійних завдань, контроль та інше. Кількість завдань підпорядковується навчальній програмі курсу. Годинний розподіл повинен охоплювати всі завдання, які повинен вивчити студент.

4. Технологічна карта курсу показує потижневе виконання завдань, на якому тижні студент отримує бал за виконане завдання і аудиторний розподіл для співпраці студента з викладачем. (коли викладач може прийняти виконані завдання, надати консультації та пояснення, провести заняття, визначене розкладом занять).

5. Зміст курсу повинен відповідати уніфікованій формі технологічної карти (карта одна, на електроний курс), визначеній Центром дистанційного навчання.

4. Строки виконання завдань по курсах регламентовані таблицею накопичення балів за часовим тижневим розподілом  в уніфікованій формі технологічної карти, визначеної Центром дистанційного навчання.

5. Викладач не повинен обмежувати можливості студента звітувати про виконання завдань на електронну пошту викладача, телефон викладача та Skype. За проханням студента викладач визначає час можливості звітування з використанням телефону або Skypе.

Становлення загальних вимог буде ще редагуватися.

Реєстрація на сайті

 
<<до змісту

Для реєстрації на сайті необхідно звернутися до центру дистанційного навчання.

Аутентифікація - вхід до сайту

 
<<до змісту

1. У правому верхньому кутку сторінки сайту є блок Вход:

2. У поле Логин та Пароль введіть свої аутентифікаційні дані: Логін, Пароль  

Якщо ви все зробили правильно, тоді у правому верхньому кутку сторінки сайту ви побачите, що увійшли під своїм акаунтом.

Налаштування профіля реєстрації

 
<<до змісту

У блоці Навигация слід розкрити розділ Мой профиль потім Просмотр профиля.Після відкриття сторінки з інформацією про ваш профіль Ви можете її відредагувати, натиснувши у блоці Настройки параметр Редактировать информацию.

Після цього відкриється вікно, в якому можна відредагувати вашу особисту інформацію.

Будова сторінки сайту ЦДН

 
<<до змісту

Сторінка сайту є трьохполосною. Полоса праворуч і ліворуч складається з блоків, кожен блок має власну назву у смузі заголовку.  Блоки мають відповідні системні кнопки: згортання, розгортання, відправити у док.

     

Блок у розгорнутому виді          Блок у згорнутому виді         Блок Навігація у доці

Подивитися наявність та розташування блоку ви можете самостійно, а ми розглянемо назву частин сайту та застосування:

Відкрита головна сторінка сайту: 

 • Адресна смуга   - показує місце поточної сторінки в ієрархії сайту, розташована відразу під логотипом і завжди починається зі слова "В начало";

полоса ліворуч:

 • Основное меню - блок із посиланням на адміністративні сторінки сайту, доступні користувачеві (інструкції з використання, новини, контактна інформація, документи);
 • Мои курсы - блок із переліком курсів, які закріплені за користувачем. Користувач має роль вчителя. Посилання на сторінку переліку курсів за категоріями "Все курсы...";
 • Обмен  сообщениями  – блок відображення повідомлень, що вам надсилають, чи повідомлень, які ви хочете відправити іншим слухачам курсу;
 • Пользователи на сайте  – блок із списком користувачів, які зараз використовують сайт або ваш курс.

середня полоса - полоса із 5-ма останніми новинами.

полоса праворуч:

 • Навигация  – блок доступу до сторінок сайту, доступних аутентифікованому користувачеві;
 • Настройки – блок налаштувань профіля користувача;
 • Календарь  – висвітлюються важливі події курсу;
 • Последние новости  – останні новини сайту, курсу;
 • Последние действия  – дії, що зроблені користувачем сайту;
 • Предстоящие события  – висвітлюються події, що заплановані на найближчий період (чат, тестовий контроль, тощо).

Відкрита сторінка курсу:

 • Адресна смуга   - показує місце поточної сторінки в ієрархії сайту, розташована відразу під логотипом і завжди починається зі слова "В начало";

полоса ліворуч:

 • Навигация  – блок доступу до сторінок сайту, доступних аутентифікованому користувачеві;
 • Настройки – блок налаштувань поточного курсу, профіля користувача;
 • Пользователи на сайте  – блок із списком користувачів, які зараз використовують ваш курс;
 • Обмен  сообщениями  – блок відображення повідомлень, що вам надсилають, чи повідомлень, які ви хочете відправити іншим слухачам курсу;
 • Коментарии - блок коментарів курсу;
 • Основное меню - блок із посиланням на адміністративні сторінки сайту, доступні користувачеві (інструкції з використання, новини, контактна інформація, документи);
 • Мои курсы - блок із переліком курсів, які закріплені за користувачем. Користувач має роль вчителя. Посилання на сторінку переліку курсів за категоріями "Все курсы...";

середня полоса - полоса із змістом курсу (6 блоків: організаційний, лекційний, практичний, самостійної роботи, контролю і літератури).

полоса праворуч:

 • Последние новости  – останні новини курсу;
 • Предстоящие события  – висвітлюються події, що заплановані на найближчий період (чат, тестовий контроль, тощо).
 • Последние действия  – дії, що зроблені користувачем сайту.

 

Мова інтерфейсу сайту

 
<<до змісту

Мова інтерфейсу системи дистанційного навчання змінюється через список мов біля блоку реєстрації у верхньому куті сторінки праворуч. 

Зауважимо, що мова, якою були подані матеріали у курсі, не змінюється. Потрібно створювати окремий курс із відповідною мовою викладання, і з головного курсу робити посилання на курс з іншою мовою.

Як обрати дистанційний курс?

 
<<до змісту

На головній сторінці в блоці Мои курсы знаходиться перелік курсів, які Вам, як користувачу з роллю УЧИТЕЛЯ, призначені адміністратором. Обираючи назву курсу,  Ви одразу переходите на сторінку власного курсу.

Якщо Вам потрібно обрати  курс, в якому ви не маєте прав УЧИТЕЛЯ,  то необхідно:

 1. В блоці Мои курсы обрати посилання Все курсы...
 2. У  списку Категории курсов вказати положення курсу: факультет, спеціальність, курс, семестр.
 3. Зі списку курсів обрати потрібний курс.

УВАГА! Можливо для перегляду змісту курсу доведеться запросити дозвіл у викладача курсу. Інформація про електрону пошту викладача можна отримати за синьою круглою іконкою із літерою "i". 

Питання з розробки курсів

Дії викладача

 
<<до змісту
Первинно перевірте правильність формування головних елементів курсу. Повинні бути присутні актуальні за останніми вимогами:
 • навчальна програма (НП) (дані беруться з навчальної програми)
 • робоча програма (РП) (дані  беруться з робочої навчальної програми)
 • технологічна карта (ТК) (на основі робочої навчальної програми)
Кожен елемент окремим файлом.
 
Використовуйте шаблони. Всі варіанти (НП, РП, ТК) подано в методичних рекомендаціях, які ми додатково прикріплюємо до цього листа. Електронні шаблони технологічних карт для 1-го семестру і 2-го семестру подано на головній сторінці сайту у новинах.
За наявності в курсі трьох компонентів (НП, РП, ТК), центр допомагає з налаштуванням базових структурних елементів, які описані в інструкціях для викладачів. За текстову частину курсу відповідає кожен викладач самостійно.
Зауважимо, що наповнення  навчальними матеріалами в курсі повинно бути присутнім, але акцент перевірки другорядний.
Перевіряються актуальні за вимогами НП, РП, ТК і базові структурні елементи курсу:
Основний блок:
 • Назва курсу
 • НП
 • РП
 • ТК
Технологічна карта повинна бути універсальна, якщо у Вас потоковий курс.

Блок лекційних завдань
Наявність відповідної кількості елементів типу ЗАВДАННЯ, що відповідає ТК, не більше 14 для 1-го семестру і, відповідно, 20-ти  - у другому семестрі та не менше означеної інд. планом викладача, наприклад: 18 годин лекцій/2 = 9 елементів типу "завдання".
Орієнтовний текст елементу "завдання лекційне":
______________

Подивитися відео лекцію 1. Скласти конспек лекції у межах розгортки двох сторінок зошита. 

Стисло у тезісній формі описати етапи загального процесу дизайну (дизайн-проектування)

Вимоги для отримання балу

Денна форма навчання

Знати описаний у зошиті матеріал, вміти відповісти на питання від викладача. Конспек повинен бути рукописним.    Максимальний об'єм - 2 сторінки зошита. Надається викладачеві при особистої зустрічі. 

Заочна, індивідуальна, дистанційна форми навчання

Слід надсилати електронну фотографію розгортки двох сторінок зошиту з рукописним текстом строго на пошту викладача - ... . Текст повинен бути читабельним. 

_______________________

Блок семінарських завдань / Блок практичних завдань
Наявність відповідної кількості елементів типу ЗАВДАННЯ, що відповідає ТК,
не більше 14 для 1-го семестру і відповідно 20  у другому семестрі
та не менше означеної інд. планом викладача, наприклад, 18 годин лекцій/2 = 9 елементів типу "завдання".
 
Текстова частина аналогічна, та може містити безпосередньо текст виконуваної практики.
 
Блок завдань самостійного виконання
Наявність 3-4 елементів типу ЗАВДАННЯ, що відповідає ТК.
 
Текстова частина аналогічна та може містити безпосередньо текст виконуваного самостійного завдання.
 
Блок контролю
У разі заліку:
Наявність 2 елементів типу ТЕСТ (Періодичний контроль 1 - 30 балів, Періодичний контроль 2 - 30 балів)
 
У разі іспиту:
Наявність 2 елементів типу ТЕСТ (Періодичний контроль 1 - 10 балів, Періодичний контроль 2 - 10 балів)
Наявність  1 елементу типу ЗАВДАННЯ (Іспит - 40 балів)
 
Інші випадки узгоджуються з центром.
 
Наявність елементу типу ТЕСТ - для ректорської контрольної роботи (РКР).
Для більш детального роз'яснення звертайтеся до відповідальних на кафедрах за становлення дистанційної підтримки навчального процесу, які відповідно консультуються з провідним інженером Центру дистанційного навчання.

Створення основи курсу

 
<<до змісту

Для надання вам прав викладача необхідно повідомити адміністратора сайту або директора ЦДН через електронну пошту (див. Контакти), про надання прав викладача та прохання створити для Вас основу нового курсу. Для цього треба надати свої дані електронною поштою або у письмовому виді до ЦДН (див. Контакти):

 У листі відправити таблицю, в якій зазначити наступне (клітинка таблиці повинна мати лише одне значення)

 1. Назва курсу (назва дисципліни, поточна, повна, без скорочень)
 2. Факультет (Скорочено: ХБ, ГЕО, ФІЛ, ІМЕ, Інститут)
 3. Спеціальність (за графіком навчального процесу факультетів вказувати - Спеціальність:Спеціалізація)
 4. Курс (1,2,3,4,    5спец або 5маг,      6маг(спец) або 6маг(бак)) 
 5. Семестр (1 або 2)
 6. П.І.Б провідного викладача (повністю)
 7. Email викладача
 8. Пропоноване кодове слово для входу до курсу
 9. Вказати ієрархію курсу (провідний курс-"N п.п", курс за посиланням на провідний "N_N п.п") 
 10. У разі наявності матеріалів за старою структурою вказати інформацію з адресної смуги при відкритті курсу,
 11. Зазначити викладачів, які є асистентами курсу або другими викладачами.

Зразок подання заявки на створення курсів треба надавати за зразком таблиці. 

Входження дисципліни для однієї спеціальності треба показувати окремо.

У складних випадках рекомендуємо проконсультуватися.

УВАГА! Важливо в таблиці показувати дисципліну групою курсів. Спочатку провідний курс (1), потім курси, які на нього посилаються (1.1, 1.2, ...), потім наступна дисципліна (2), та відповідно(2.1, 2.2, ...).

 

 

Типи курсів та їх поєднання

 
<<до змісту

Ситуацій викладання дисциплін багато, і всі вони відрізняються за кількістю учасників, груп, спеціальностей, форм навчання. Тому рекомендуємо попередньо проаналізувати положення дисципліни у навчальному процесі університету. 

Ми виокремили три типи будови курсів.

УВАГА! Одразу зазначимо, що в одному окремому семестрі, незалежно від року навчання, спеціальності та факультету, завжди повинен бути присутній один з трьох означених типів курсів. 

Головний (потоковий) курс 
Курс із учбовими матеріалами.
До курсу призначаються один і більше викладачів. Доступ до курсу за поролем. Кількість отриманих студентом балів - max 100. 
Курс із посиланням на головний (потоковий) курс 
Зміст курсу складає один елемент - гипертекстове посилання, яке переносить студента на провідний курс. Вхід до курсу вільний. Бали не нараховуються.

Головний (потоковий) модульний курс 
Курс супроводжується 2-3 викладачами, кожен в окремому модулі. Разом викладачі вирішують поділ 100 балів до кожного модуля. В кожному модулі власний набір матеріалів. Кількість отриманих студентом балів - max 100.

Якщо головний модульний курс виконується у двох семестрах, і в кожному є вид контролю (залік-залік або залік-іспит), то окремий модуль треба подавати як самостійний провідний курс. Назва курсів подвійна (перший - ХХХ:Модуль1.ААА та
другий - XXX:Модуль2.ВВВ)

Якщо в першому семестрі контролю немає, а в другому є, то в першому семестрі створюється провідний модульний курс, а в другому - курс за посиланням на перший семестр. Назва обох курсів первинна, загальна (XXX).

Далі розглянемо можливості використання та групування типів курсів.

Перший варіан, коли курс вивчає лише одна академічна група.

1. Дисципліна вивчається один семестр. 

Курс дисципліни А викладається 
лише на одному факультеті,  лише на одній спеціальності,
у відповідному році навчання, у відповідному семестрі. 

2. Дисципліна вивчається декілька семестрів.

Кожен семестр закінчується заліком, останній - іспитом. Курс складається з n-головних курсів. Назва кожного курсу супроводжується позначкою частини. (частина перша - ч1,  частина друга - ч2). За один курс в межах одного семестру студент повинен отримувати 100 балів.

Курс дисципліни AA викладається  
лише на одному факультеті,  лише на одній спеціальності,
3 семестри. Частина перша, друга і  третя. Перші два семестри закінчуються заліком, третій іспитом.

3. Дисципліна, яка запланована на один семестр, вивчається два семестри, в першому семестрі немає заліку, а в другому є.

У даному випадку утворюються два курси: для першого семестру - головний, для другого - курс з посиланням на головний.

Для ЗФН та ЗФН-ДО формам навчання, 
у
 випадку коли дисципліна читається у двох семестрах
осіння-зимова (1 семестр) та зимова-весняна (2 семестр). 
Преший семестр - головний курс, другий - курс з  посиланням.

Другий варіан, коли курс однієї дисципліни вивчається у різних групах. 

У цьому випадку для однієї групи створюється головний курс, а для інших груп створюються курси з посиланням на головний курс. Поток учасників складається з декількох груп, як однієї. 

Курс дисципліни В викладається, 
 на n-факультетах, у n-спеціальностях,
у відповідних роках навчання та у відповідних семестрах.

 

Третій варіант - коли зміст провідного модульного курсу дисципліни складається з двох або трьох модульних блоків.

За інформацію у кожному блоці відповідає окремий викладач і разом всі викладачі за курс вцілому. Назва курсу - за головною назвою, назва модуля - за другорядною. Кількість балів за кожний модуль узгоджується викладачами, що утворюють курс. 

Неправильно розміщати повний зміст дисципліни окремим модулем комбінованого курсу, бо за кількістю балів буде перевищення 100-ї норми.  Кількість навчального матеріалу для опрацювання в одному модулі узгоджується з іншими викладачами інших модулів.

Неправильно за посиланням переносити студента за межі курсу, наприклад, на іншій головний самостійний курс. 

Курс дисципліни С викладається 
 на n-факультетах в n-спеціальностях
у відповідних роках навчання у відповідних семестрах.
Курс  супроводжують 3 викладачі, кожен у своєму модульному блоці. 

На основі зазначених типів та способів поєднання можна утворювати більш складні поєднувальні ситуації.

Зміст курсу

Оновлено: 11.05.16 
<<до змісту


УВАГА!
ПОТУЖНОСТІ СЕРВЕРА ЛІМІТОВАНІ, тому подання інформації та реорганізацію старої інформації бажано робити згідно нижче означених вимог або за консультуванням у ЦДН.

Також бажано тексти подавати з використанням Web-редактору системи. 

УВАГА! Викладач повинен намагатися зменшувати байтове навантаження на систему. Наприклад: надання інформації про книги повинно бути у вигляді посилань на інтернет-ресурси, бібліотеку університету. 

Зі створенням нового курсу викладачі отримують 1 основний + 5 тематичних блоків.  Зміст курсу повинен складати: 

Основний блок

Назва блоку "КУРС: НАЗВА КУРСУ"

 • Навчальна програма курсу (на основі навчального плану і згідно вимог  до оформлення НМК-2016)
 • Робоча програма курсу(на основі робочого навчального плану і згідно вимог  до оформлення НМК-2016)
 • Технологічна карта курсу (за технічними вимогами ЦДН, ТК14, ТК20)

БЛОК 1

Назва блоку "Теоретичні завдання"

 • N - елементів типу завдання згідно тех. карти 
 • додаткові матеріали до лекційних завдань (за потребою)

БЛОК 2

        Назва блоку  "Практичні завдання"

 • N - елементів типу завдання згідно тех. карти
 • додаткові матеріали до практичних завдань (за потребою)

БЛОК 3

Назва блоку  "Завдання самостійного виконання"

 • кількість елементів типу завдання згідно тех. карти
 • додаткові матеріали до завдань самостійного викнання (за потребою)

БЛОК 4

Назва блоку  "Контроль"

 • Періодичний контроль 1 (елемент типу ТЕСТ обов'язковий) + Періодичний контроль 1 (елемент типу ЗАВДАННЯ за необхідністю)
 • Періодичний контроль 2 (елемент типу ТЕСТ обов'язковий) + Періодичний контроль 2 (елемент типу ЗАВДАННЯ за необхідністю)
 • РКР (елемент типу ТЕСТ обов'язковий) + РКР(елемент типу ЗАВДАННЯ за необхідністю)
 • ІСПИТ (елемент типу ТЕСТ обов'язковий) + ІСПИТ(елемент типу ЗАВДАННЯ за необхідністю)

БЛОК 5

Назва блоку  "Література"

 • Гіпрепосилання на літературні джелера

БЛОК 6

       Інші додаткові компоненти курсу, які не є додатковими компонентами курсу.

Детально:

БЛОК  0.

Назва блоку "КУРС: Назва курсу". Якщо курс читається у декількох семестрах до назви додається приписка про частину: "КУРС: Назва курсу - ч1",  "КУРС: Назва курсу - ч2" і т.д.

Містить навчальну програму, робочу програму, технологічну карту курсу.

Навчальна програма є стандартним документом, зміст якого визначається університетом у  вимогах до НМК 2016 року.

Робоча програма є стандартним документом, зміст якого визначається університетом у  вимогах до НМК 2016 року.

Технологічна карта (ТК) є стандартним документом, структура якого визначаться університетом, однак для дистанційного супроводження (подання завдань) рекомендовано використовувати уніфіковану технологічну карту. Подається як електронна таблиця, що може бути створена для вас на eDisk у ЦДН або завантажена вами безпосередньо.

Технологічна карта для 1 семестру - 14 тижнів (універсальна) - EXСEL

Технологічна карта для 2 семестру - 20 тижнів (універсальна) - EXСEL

Зелені комірки таблиці - незмінні. Червоні - автоматичні. Білі комірки можна змінювати.

Якщо є пропозиція, що до корекції шаблону, або потрібна допомога з утворення технологічних карт курсів з модульним наповненням, або курсів із наявністю практики, звертатися до центру.

Вона складається з частин технологічних карт спеціальностей, які вивчають, якби мовити, потоковий матеріал. Бальна частина береться від спеціальності з найбільш розгорнутим опрацюванням теоретико-практичного матеріалу. Погодинне навантаження залишається без змін. Акценти в таблиці змінюються: бальна частина ТК показує, скільки балів студент повинен опрацювати на кожному тижні семестру (безпосередньо кількість балів та тиждень вказуються після назви теми в завданнях курсу у дужках), годинна частина - вказує студентові на час зустрічі з викладачем за розкладом університету для звітування про виконання завдань, активну роботу на лекціях, отримання пояснень, інструкцій, консультацій, технічного виконання частин завдань.

БЛОК 1. 

Назва блоку "Теоретичні завданя"

Головний елемент блоку - елемент типу ЗАВДАННЯ. Кількість елементів - один на тиждень. Не більше кількості робочих тижнів тех. карти. 

Для покращення сприйняття завдання, отримуваного балу та тижня виконання бажано вказувати назву завдання у т7акий спосіб:

Завдання лекційне № (Тижд. № - кількість балів)           Приклад: Завдання лекційне 1 (Тижд 1 - 0,55 балів)

Структура тексту завдання описана між двома лініями:

-----------------

... (короткий текст завдання, 1-2 абзаци)

Вимоги до виконання

...(текст, який пояснює, як правильно зробити завдання, 1-2 абзаци))

Вимоги до отримання балу

Денне навчання:

...(текст, який пояснює, яким чином буде відбуватися отримання балу, 1-2 абзаци. )

Заочне та індивідуальне навчання:

...(текст, який пояснює, яким чином буде відбуватися отримання балу, 1-2 абзаци. )

-----------------

Додатковий матеріал надається нижче елементу типу ЗАВДАННЯ з одинарною табуляцією.

Якщо додаткових елементів більше двох, вони подаються за використанням елементу ПАПКА.

БЛОК 2. Практичних завдань

При формуванні цього блоку слід дотримуватися запропонованих рекомендацій формування завдань блоку 1.

Для покращення сприйняття завдання, отримуваного балу та тижня виконання, бажано вказувати назву завдання у такий спосіб:

Завдання практичне № (Тижд. № - кількість балів)           Приклад: Завдання практичне 1 (Тижд 1 - 0,55 балів)

БЛОК 3. Завдання самостіного виконання

Надаються 3 або 4 елементи типу ЗАВДАННЯ, не прив'язаних до теоретичних та практичних завдань, але ці завдання - у межах матеріалу дисципліни, яка вивчається.

Для покращення сприйняття завдання бажано вказувати назву завдання у такий спосіб:

Завдання самостійне № (Тижд. № - кількість балів)           Приклад: Завдання самостійне 1 (Тижд 1 - 0,55 балів)

БЛОК 4. Контроль

Містить елементи типу ТЕСТ (на випадок проведення тестового контролю - обов'язковий) і елементи типу ЗАВДАННЯ (допоміжний, на випадок проведення інших видів контролю). 

Мінімальна кількість тестів (завдань у тестовій формі), які подаються студентові, повинна відповідати кількості балів періодичного модульного контролю: для заліку - 30 та для іспиту - 10, РКР - за вказаною університетом кількістю (за замовчуванням - 25 завдань у тестовій формі). 

Два тестові контролі повинні проводитися окремо один від одного.

БЛОК 5. Література

Містить гіперпосилання на електронні книги основної літератури дисципліни у Інтернеті для скачування. 

Лише у елементів типу ЗАВДАННЯ та елементів типу ТЕСТ налаштовується позначка виконання 

ЗРАЗОК СТОРІНКИ КУРСУ

Загальне налаштування курсу

 
<<до змісту

Налаштовувати і вносити зміни у курс Ви зможете лише після того, як адміністратор для Вашої дисципліни створить основу дистанційного курсу і запишить Вас як першого користувача курсом із правами УЧИТЕЛЯ.

При налаштуванні можна змінювати параметри, які означені у цьому пості. Інші параметри - за узгодженням з адміністратором.

Якщо дистанційний курс за Вашим проханням створено, Ви можете зробити первинні налаштування:

1. Відкрийте власний курс. Ви побачите первинну основу курсу з 5 блоків з назвою "Тема" та одного з назвою "Основной".

2. У блоці Настройки ліворуч відкрийте Управление курсом і оберіть Редактировать настройки.

Надалі ми визначимо ключові параметри у налаштуваннях курсу, на які Вам слід звернути увагу.

3. У блоці Общее слід налаштувати наступні параметри:

 • Полное название курса - вказується поточна назва дисципліни;
 • Дата начала курса - визначено наказом по університету;
 • інші параметри не рекомендуємо змінювати.

4. У наступному блоці Настройки форматирования Разделы по темам необхідно працювати обережно. У разі, якщо блок, в якому Ви вже щось додали, розташований останнім, за зменшенням числа у параметрі Количество недель/тем призведе до втрати інформації. Одже в цьому випадку попередньо рекомендуємо проконсультуватися або звернутися за допомогою до адміністратора.

Рекомендуємо визначити кількість блоків до їх наповнення.

Наприклад:

Блок 0 - НАЗВА КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ. (Організаційний)

Блок 1 - Теоретико-практичні матеріали 

Блок 2 - Літературні та інтернет джерела

 або

       Блок 0 - НАЗВА КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ. (Організаційний)

       Блок 1 - Завдання  до лекцій 

       Блок 2 - Завдання до практик, семінарів, лабораторних

       Блок 3 - Завдання до самостійної роботи 

       Блок 4 - Контроль (2 тестові контролі)

       Блок 5 - Літературні та інтернет джерела

 

5. Натисніть кнопку Сохранить наприкінці сторінки для збереження внесених змін.

Кодове слово до курсу

 
<<до змісту

УВАГА! Кодове слово призначається лише провідному курсу та провідному модульному курсу і є обов'язковим. Курсам за посиланням кодове слово не призначається. 

Для встановлення кодового слова до курсу необхідно:

1. Увійти до власного курсу.

2. Ліворуч на сторінці сайту у блоці Настройки натиснути на трикутник біля категорії Пользователи, потім трикутник біля категорії Способы записи на курс та обрати варіант запису Самостоятельная запись (Студент).

3. У бланку запису поставити галочку біля слова Показать та у текстове поле ліворуч увести кодове слово. 

4. Натиснути Сохранить наприкінці сторінки.

УВАГА! Якщо ваш браузер блокує відображення поточного кодового слова і автоматично підставляє ваш пароль до входу в систему, слід:

 • прибрати галочку Запоминать пароль при авторизації (уведенням логіну та паролю) на сайті;
 • налаштувати поле Название способа - вам слід написати Самостоятельная запись

5. Повідомити центр про зміну кодового слова для виправлення інформації в архіві за прикладом. Зазначаються лише провідні та провідні модульні курси, в яких було змінено кодове слово. 

Режим редагування

 
<<до змісту

Режим редагування доступний лише викладачам та адміністратору. Кнопка вмикання/вимикання режиму редагування знаходиться у правому верхньому куті сторінки сайту.

Після вмикання до кожного елементу курсу буде додано редагувальні інструменти 

1 - Зміна заголовку елементу курсу
2 - Табуляція елементу курсу
3 - Зміна позиції елементу курсу
4 - Налаштування курсу
5 - Копіювання елементу курсу
6 - Видалення елементу курсу 
7 - Приховати елемент курсу

Зміна назв тем в курсі

 
<<до змісту

1. Увімкніть режим редагування, натиснувши кнопку Режим редактирования, яка знаходиться на сторінці зверху ліворуч. Ви побачите, як до блоків тем будуть додані елементи налаштувань.

2. Оберіть окрему іконку у вигляді гайкового ключика, який знаходиться ліворуч у відповідному блоці, в якому Ви бажаєте змінити назву. 

Для першого блоку рекомендуємо перевірити наступні налаштування, як показано на зразку.

або за бажанням викликати редактор HTML-коду і вставити пропонований нижче код. Редактор викликається при натисканні на кнопці з написом "НТМL". Код, який вже існує, треба замінити на пропонований.

Пропонований кoд:

<table border="0" cellpadding="10" align="center" style="height: 50px; ; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#CB5057" style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #ffffff;">КУРС: НАЗВА КУРСУ</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="line-height: 1.231;"> </span></p>


Для іншіх блоків достатньо:

 • прибрати галочку біля параметра Использовать название раздела по умолчанию
 • написати нову загальну назву блоку, наприклад: теоретико-практичні матеріали, література, інше.

  

Додавання теоретичного матеріалу

 
<<до змісту

1. Увімкніть режим редагування курсу.

2. Оберіть елемент Добавить элемент или ресурс і відкриється окреме вікно

,

або в іншому випадку знайдіть потрібний елемент в одному із списків

3. У вікні всі елементи розміщені ліворуч в одному списку, поділеному на дві групи: ресурси та елементи курсу. Оберіть ресурс Файл або Страница та натисніть кнопку Добавить

3.1.  Виконати налаштування елементу Файл:

 • В блоці Общее в полі  Название вказати назву елементу - наприклад: Завдання до лекції 1, Завдання 1,  Самостіне завдання 1.
 • В блоці Общее в полі  Описание додати дві крапки в якості тексту ".."
 • В блоці Содержимое натиснути кнопку Добавить... У вікні, що з'явиться, натиснути кнопку Выберите файл 
 • Далі необхідно вказати місце розташування файлу на вашому комп'ютері і натиснути кнопку Открыть
 • Натиснути кнопку Загрузить файл
 • У полі Выполнение елемента курса  зі списку Отслеживать выполнение обрати  Не отображать выполнение елемента.
 • Натиснути кнопку Сохранить и показать або Сохранить и вернуться к курсу

3.2. Виконати налаштування елементу Страница:

 • В блоці Общее в полі  Название вказати назву елементу - наприклад: Завдання до лекції 1, Завдання 1,  Самостіне завдання 1.
 • В блоці Общее в полі  Описание додати дві крапки в якості тексту - ".."
 • В блоці Содержимое зазначити здійснити набір із форматуванням тексту завдання або перенести текст копіюванням.

УВАГА! Під час копіювання тексту, перенесення зображень, які були у тексті, не відбувається.  Пропонуємо зображення зробити у вигляди скріншотів за допомогою програми  LightShot із збереженням результатів в окремій папці. А потім за допомогою кнопки у текстовому редакторі   Вставить/Редактировать изображение, додати до тексту у позицію текстового курсора.

 • У полі Выполнение елемента курса  зі списку Отслеживать выполнение обрати  Не отображать выполнение елемента.
 • Натиснути кнопку Сохранить и показать або Сохранить и вернуться к курсу

Додавання завдання із оцінюванням

 
<<до змісту

Ви можете обрати власний набір елементів або ресурсів із зворотнім зв'язком для оцінювання. Однак використання саме ресурсу ЗАДАНИЕ на нашу думку є найуніверсальнішим, бо за технологічною картою ведеться оцінювання лекціїної, практичної і самостійної активності. 

1. Увімкніть режим редагування курсу.

2. Оберіть елемент Добавить элемент или ресурс

3. У вікні, що з'явилося, оберіть ресурс Задание та натисніть кнопку Добавить

3. Виконати налаштування елементу Задание:

 • В блоці Общее в полі  Название задания вказати назву елементу - наприклад: Завдання до лекції 1, Завдання 1,  Самостіне завдання 1.
 • В блоці Общее в полі  Описание додати текст завдання
 • Виконати дії у полі Выполнение елемента курса натиснути кнопку  Сохранить и показать

4. Після утворення елементу ЗАДАНИЕ, увійшовші до змісту елементу як користувач, після тексту завдання Ви побачите дві таблиці. Перша Grading summary для викладача, друга Submission status для студента.

В завданні нижче першої таблиці є посилання  View/grade all submissions, яким викладач може студентові виставити бал.

У другій за кнопкою Add submission студент може додати матеріали виконання завдання для перевірки.

УВАГА! Бажано використовувати власну поштову скриньку для отримання матеріалів на перевірку від студентів.

Перегляд записаних до курсу студентів

 
<<до змісту

1. Для того, щоб мати можливість змінювати дані, натискаємо кнопку  Режим редактирования  (Див. Режим редагуваання)
2. У блоці Навігація обираємо розділ Учасники

 

Перед вами з’явиться сторінка з учасниками курсу. На початку сторінки ви можете налаштувати відображення інформації про учасників за поточною роллю або за алфавітним порядком, натискаючи на потрібну вам літеру.


Наприкінці сторінки ви можете надіслати учасникам вашого курсу повідомлення або додати нотатки, попередньо визначивши галочкою обраного(них) студента(тів).


  

Підрахування балів студента

 
<<до змісту

Результатом роботи кожного студента з дистанційним курсом є отримання підсумкової оцінки за виконаня завдання, тести і т.п. Система Moodle дозволяє автоматизувати підведення підсумків курсу.

У блоці курсу Управління є пункт Оцінки. Крім того, що в ньому можна побачити журнал позначок за всі види робіт студентів, можна налаштувати розрахунок підсумкової оцінки курсу (Управління - Оцінки - в випадаючому списку Вибрати дію - Simple View (Скорочений вигляд) або Full view (Повний вигляд)).

Та обираємо варіант Сумма оценок


Оцінки за всі види робіт незалежно від кількості балів за роботу спочатку перетворяться в процентний формат (0-100%). Це зручно відносно 100 бальної системи оцінювання.

Сума оцінок 

Оцінка підсумовує всі бали за всі роботи (бали при цьому не нормалізуються). Типовий приклад накопичувальної системи оцінювання, бально-рейтингової системи. Це єдиний тип, який не перетворюється у відсотки (нормалізація).
Наприклад, контрольна робота - 10 з 20, тест - 5 з 5, есе - 8 з 10.
Підсумкова оцінка = 10 + 5 + 8 = 23.

Результати проходження студентом курсу

 
<<до змісту

 Відкривши власний курс у блоці Настройки, необхідно обрати пункт Оценки. 

Відкриється сторінка із усіма студентами, записаними до курсу у повній формі.

Далі при використанні іконки зміни виду таблиці слід змінити подання інформації до формату таблиці Только итоги

Таким чином ви бачитиме підсумковий бал студента. Та при натисканні на іконку відображення таблиці оцінок студента, можна побачити усі його досягнення.

Налаштування тестового контролю

 
<<до змісту

Для створення завдань у тестовій формі слід виконати наступні дії:

 1. У текстовому редакторі сформувати завдання у тестовій формі.
 2. Сформувати банк питань.
 3. Сформувати категорії за темами, які вивчаються в курсі.
 4. Створити елемент тестування типу Тест.

ШАГ 1 - СТВОРЕННЯ ЗАВДАНЬ У ТЕКСТОВОМУ РЕДАКТОРІ

Звичайна робота у текстовому редакторі з формування завдань у тестовій формі у вигляді окремих смуг із зазначенням правильної відповіді.

Текст питання

 • Текст відповіді 1
 • Текст відповіді 2
 • Текст відповіді 3
 • Текст відповіді 4

ШАГ 2  - СТВОРЕННЯ КАТЕГОРІЇ ПИТАНЬ

Далі слід створити для майбутніх питань категоріальний заголовок. Скоріше в ролі категорій будуть назви тем лекційних занять, розділів. Наприклад, це відповідатиме питанням, які лише до першої лекції.

Для створення категорії треба обрати на головній сторінку курсу в блоці Настройки категорію Банк вопросов підкатегорію Категории

Та у сторінці, що відкрилася в блаку створення нової категорії Добавить категорию для батьківської категорії ваш курс По умолчанию для ...  утворюємо дві нові назви категорій згідно тематик лекцій, розділів.

У полі Название пишимо назву категорії. Наприклад: Лекція 1. Загальні поняття.

ШАГ 3 - УТВОРЕННЯ БАНКУ ПИТАНЬ

Далі при створенні питань у  тестовій формі слід обрати відповідну категорію, до якої буде додано питання.

1. У блоці Настройки слід обрати категорію Банк вопросов підкатегорію Вопросы

Відкриється сторінка із переліком сформованих питань. Слід відразу обрати категорію, до якої буде створено питання.

На зразку ви бачите вже 6 сформованих тестових завдань. Натискаємо кнопку Создать новый вопрос... і переходимо до бланку утворення завдання.

2. В блоці Общее зазначаємо: копіюємо текст питання із текстового документа в поле Название вопроса* і в текстове вікно Текст вопроса.

Якщо питання треба розмістити в іншу категорію в блоці Общее, в випадаючому меню Категорія можна встановити відповідну категорію. 

3. Контролюємо наступні параметри: скільки буде правильних відповідей та випадковий порядок відповідей.

4. У наступному блоці Вариант ответа 1 в текстове поле Ответ копіюємо текст відповіді. У разі, якщо відповідь правильна, встановлюємо оцінку 100%. Дві правильних - по 50%, три - по 33%.

5. У блоках Вариант ответа 2 (3, 4) відповідно такі ж налаштування. Але у разі неправльної відповіді ставимо 0%.

6. У наступному блоці Настройки для нескольких попыток встановлюємо параметр Штраф - 0%

7. Натискаємо кнопку Сахранить наприкінці сторінки.

Повторюємо відповідні дії для кожного нового тестового завдання.

ШАГ 4 - СТВОРЕННЯ  ЕЛЕМЕНТУ ТЕСТУВАННЯ

Формуючи елемент Тест, слід витримати наступні налаштування:

1. Відкрийти головну сторінку вашого курсу дисципліни.

2. Перейдіть до блоку Контроль та додайте елемент ТЕСТ, відкриється бланк налаштування елементу.

3. У блоці Общее вкажіть назву тесту  "Тестовий контроль 1" або "Тестовий контроль 2". Інші налаштування залиште без змін.

2. У блоці Синхронизация визначаємо терміни, у межах яких дозволено студентам проходити тестування. Рекомендовано надавати 30 секунд на одне тестове завдання. Відповідно, тест на 30 балів - 15 хвилин. Тест на 10 балів - 5 хвилин.  

3. У блоці Оценка – налаштовуєте:

 • Количество попыток - 2;
 • Метод оценивания - Высшая оценка.

4. У блоці Расположение – визначаєте, чи буде змінено порядок подання питань підчас тестування, скільки питань буде на одній сторінці, метод навігації (свободній / последовательный).

5. У блоці Свойства вопросавизначаєте, чи будуть перемішані варіанти відповідей у тестовому завданні та режим питань. 

6. У блоці Настройки просмотра - ці параметри визначають, яку інформацію студенти можуть бачити, коли вони дивляться спробу тесту або бачать звіти тесту. Треба залишити галочки на позиціях Попытка та Баллов.

 

7. У блоці Отображение – визначаєте кількість знаків після коми у результатах тестування - 2.

8. У блоці Ограничить доступ – визначаються параметри обмеження доступу до тесту за певними умовами. Наприклад, студент може не допускатися до тесту, якщо ним не було освоєно 4 лекційних матеріали. 

9. У блоці  Выполнение элемента курса здійснюються налаштування проходження цього елементу курсу. Можна обрати Отображать элемент курса как пройденный, при выполнении условий поставити прапорець навпроти Студент должен получить оценку для выполнения этого элемента.

10. Після налаштування усіх параметрів натиснути кнопку Сохранить и вернуться к курсу або Сохранить и показать.

Проведення тестування: Призначення питань елементу тестування

 
<<до змісту

Банк питань створено. В ньому по категоріях розкладені усі питання, і тепер залишається здійснити проведення тестування поточного, підсумкового або ректорської контрольної роботи. Для цього залишається приєднати до елементу тестування питання із банку питань. Ви можете вільно виставляти питання з потрібних категорій та повертати питання до банку питань  для проведення тестування. Але після проведення тестування питання слід знов повернути до банку питань.

1. Переходимо до головної сторінку курсу і у блоцу Контроль обираємо елемент тестування.

Переходимо до вікна тестування.

2. В блоці Настройка обираемо категорію Редактировать тест

3. Натискаємо показати для видкриття змісту банку питань.

Розгорнеться наступна інформація

4. Обираємо, з якої категорії будуть взяті питання. Ставимо галочку до питань, які треба призначити, і натискаємо кнопку Добавить в тест

Last modified: Friday, 16 December 2016, 10:44 AM