Новини сайту

АНКЕТУВАННЯ

от Адміністратор ЦОДТ -

Анкетування

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В МДПУ ОЧИМА РОБОТОДАВЦЯ

ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ ЗА ОКРЕМОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ДИСЦИПЛІНОЮ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЯКІСТЬ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ БУЛІНГУ ТА СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАНЬ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРО БАЛЬНО-НАКОПИЧУВАЛЬНУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ В МДПУ

ІНФОРМАЦІЙНА, ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНСУЛЬТАТИВНА ТА СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА В УНІВЕРСИТЕТІ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИМА АСПІРАНТІВ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ ОЧИМА ВИПУСКНИКІВ

ДО УВАГИ ВИКЛАДАЧІВ

от Пользователь удален -

Шановні викладачі! 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 406 від 16.03.2020 р. виконання освітніх програм забезпечується шляхом організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. Для проведення у подальшому весняної заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації у дистанційному режимі, для студентів заочної форми навчання у квітні будуть проведені семінарські заняття та лекції (пробна сесія без складання заліків та іспитів). Теми навчальних занять викладач визначає згідно навчального плану. Для бакалаврів та магістрів з підготовки освітніх програм «українська мова і література», «музичне мистецтво», «хореографія», «філософія», «дошкільна освіта», «право», «географія», «туризм», «науки про Землю», «історія», «математика», «комп’ютерні науки», «інформатика», «початкова освіта (магістратура)» - навчальні заняття будуть проведені з 6.04.2020 р. по 18.04.2020 р. Для бакалаврів та магістрів з підготовки освітніх програм «фізична культура», «мова і література (англійська»), «мова і література (німецька)» (магістратура), «філологія. Германські мови», «біологія», «екологія», «освітні педагогічні науки», «менеджмент», «психологія», «соціальна робота», хімія, економіка, готельно-ресторанна справа, початкова освіта (бакалаврат) - навчальні заняття будуть проведені з 21.04. по 30.04.2020 року. Студенти заочної форми навчання зараз активно реєструються на сайті дистанційної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету. Станом на 1.04.2020 р. зареєстровано біля 600 осіб. Розклад занять буде розташовано на сайті dfn.mdpu.org.ua та сторінки «Заочна форма навчання» сайту університету mdpu.org.ua. Розклад занять також буде надіслано диспетчерською службою на кафедри. . Шановні викладачі! Сподіваюсь на успішну організацію та проведення навчального процесу! Допоможемо студентам заочної форми навчатися у нашому університеті. З повагою, проректор О.С. Арабаджи.
Старые темы...